RAPOARTE ANUALE

Raport anual 1998

În anul 1998, activitatea Fundaţiei “Pentru Voi” a fost concentrată pe creşterea calităţii serviciilor oferite de  centrului de zi pentru adulţi cu dizabilităţi PENTRU VOI. Totodată, Fundaţia a demarat proiecte noi : Grădina terapeutică, Centru Resursă pentru integrarea tinerilor cu handicap în comunitate.Pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor centrului am diversificat activităţile din centru, atât cele lucrative cât şi cele de socializare şi îmbunătăţirea comunicării.

Am continuat programul de instruire a personalului, care a început în Noiembrie 1997. Acest program este realizat în colaborare cu Fundaţia olandeză FESTOG şi este finanţat de guvernul olandez prin programul MATRA. Scopul proiectului  este profesionalizarea asistenţei persoanei cu handicap. 

Obiectivele proiectului sunt:

–          instruirea personalului cu cunoştinţele teoretice şi practice necesare, cu diferite metode de terapie şi de lucru cu persoanele cu handicap mental.

–          Îmbunătăţirea managementului centrului, urmărindu-se implementarea unor proceduri de lucru experimentate în Olanda cu bune rezultate.

–          Perfecţionarea structurii organizatorice a centrului.

În decursul anului 1998 s-au efectuat 4 vizite a 4 săptămâni a unor specialişti din Olanda în centrul “Pentru Voi”. În acest interval psihologul Joop Roelofs a susţinut următoarele cursuri teoretice:

* Îngrijirea persoanelor cu handicap mental

* Video home training, o metodă modernă şi interactivă de observare a persoanelor cu handicap mental

* Sindromul Down

* Probleme psihiatrice şi tulburări de comportament la persoanele cu handicap mental

* Organizarea întâlnirilor

* O alegere dificilă: independenţă sau protecţie pentru persoanele cu handicap mental

Leaderii de grup olandezi au lucrat alături de personalul centrului nostru încercând formarea acestuia din punct de vedere practic.

În cadrul acestui program s-au elaborat instrumentele de evaluare care se folosesc în centru: scheme de observare, fişe standard de informaţii, alături de scalele de dezvoltare standardizate  şi testele psihologice standardizate, care ne au fost furnizate de partenerii olandezi.

Rezultatele obţinute prin acest proiect sunt:

personalul instruit de profesioniştii olandezi devine capabil să instruiască, să        formeze   la  rândul  lui  alte persoane care lucrează  cu  persoane  cu dizabilităţi

creşterea calităţii serviciilor oferite de centru

Am demarat acţiunea de contactare a unor companii cu care să încheiem contracte pentru a desfăşura activităţi industriale pentru ele. Din cauza situaţiei economice dificile este foarte greu acum să facem acest lucru dar până în prezent am reuşit cu o firmă care ar fi interesată să colaboreze cu noi pentru a realiza ambalaje (cutii) pentru ciocolată. Această acţiune  este o prioritate pentru noi pentru  a accentua caracterul de unitate industrială a centrului nostru. O problemă este cadrul legislativ care nu prevede o formă în care să putem valorifica produsele pe care le confecţionăm în atelierele noastre.

Tot în acest an am demarat căutarea de  locuri de muncă în comunitate pentru clienţii noştri cu randament înalt şi cu posibilităţi. Echipa multidisciplinară a centrului a elaborat un program de sprinin al integrării la locul de muncă pentru clientul căruia I-am găsit un loc de muncă. Pentru a realiza acest lucru, ne-am  îmbogăţit echipa cu un “job-seeker” (căutător de slujbe) pe care îl  pregătim pentru această muncă. În acest an, am reuşit să găsim doar slujbe temporare pentru 2 clienţi, dar în condiţiile date considerăm că este o reuşită.

În luna august, am  organizat o tabără de vară în Mţii Retezat, la Brădăţel. Ca şi în anul precedent, am organizat o campanie de strângere de fonduri, pentru finanţarea taberei. Tabăra a fost un mare succes. Beneficiarii noştri s-au bucurat de munte, de soare, de aer curat. Pentru cei mai mulţi a fost singura lor ieşire din Timişoara.

Extinderea centrului de zi

Una din cele mai mari probleme cu care se confruntă centrul de zi este lipsa de spaţiu şi faptul că nu poate răspunde cererilor. Centrul a fost gândit să lucreze cu 40 de tineri, Actualmente avem 50 şi o listă de aşteptare de 30 de persoane.

Pentru un grup de 20 de tineri de pe lista de aşteptare oferim servicii de sprijin la domiciu, printr-un proiect desfăşurat în colaborare cu Fundaţia de Abilitare SPERANŢA şi finanţat de Uniunea Europeană, programul PHARE.

Pentru a rezolva măcar parţial problema lipsei de spaţiu, am demarat un proiect de extindere a centrului, Pentru aceasta, am început renovarea podului unde mai construim un etaj. Aici, vor  să funcţiona încă o grupă- atelier de ţesut covoare, cabinetul medical, al psihologului, al consilierului parental şi jobseeker,  birou de contabilitate şi magazie.

Este o investiţie mare, de 350.000.000 lei. Finanţarea va fi asigurată de Fundaţia PENTRU VOI, cu sprijinul  Fundaţiei olandeze  FESTOG.  Un alt proiect pe care l-am început în acest an este Grădina Terapeutică.

Grădina terapeutică

Obiectivele 

* dezvoltarea autonomiei clienţilor, ajutor pentru dezvoltarea lor şi integrarea în societate

* dezvoltarea abilităţilor şi capacităţii de a lucra în grădină şi achiziţionarea de noi cunoştinţe în acest domeniu

* folosirea grădinii pentru creşterea stimei de sine a clienţilor şi a conştiinţei de utilitate a lor

* să se asigure o activitate în timpul liber

* să se îmdunătăţească masa clienţilor cu fructe şi legume.

Metode

S-au format 2 grupe a câte 10 clienţi fiecare care lucrează în grădină pe rând timp de 4-5 ore pe zi, sub supravegherea  a 2 lideri de grup.

Am achiziţionat un teren  de 1666mp la o distanţă de aproximativ 5oom de sediul centrului.

Munca în grădină se  desfăşoară în fiecare zi de luni până vineri între orele 9.00 şi 13.00, primăvara, vara şi toamna.

Pe acest teren vom planta o mică livadă de pomi fructiferi şi vom cultiva fructe şi legume. Pentru a începe acest proiect vom cere ajutorul direct al părinţilor, care ne vor sprijini, in funcţie de posibilităţile lor cu răsaduri sau seminţe.

Finanţarea achiziţionării grădinii  a fost asigurată cluburi Rotary din Germania şi Franţa. Avem nevoie de finanţare pentru a construi un gard, un vestiar, o magazie şi toalete.

Centru de zi – centru resursă

Dezvoltând activităţile centrului, accentuându-i latura industrială, sprijinindu-ne clienţii în învăţarea efectuării unor operaţii, sau chiar a unei meserii pregătim o etapă nouă de dezvoltare a centrului.

În condiţiile în care pe plan mondial se vorbeşte tot mai mult de o societate inclusivă în care atât educaţia, cât şi munca să fie inclusive, deschise tuturor, cu sau fără handicap, noi credem că centrul nostru poate deveni în timp un centru resursă care să desfăşoare programe de includere  a persoanelor cu dizabilităţi în locuri de muncă obişnuite , acordând  sprijinul necesar. În condiţiile României, în care sistemul de asisitenţă a persoanelor cu handicap este încă predominant segregaţionist pregătirea integrării este esenţială pentru reuşita acesteia. Aceasta înseamnă, pe de o parte, pregătirea persoanei cu handicap care de cele mai multe ori provine fie dintr-o instituţie, fie din familie dar a absolvit o şcoală specială, pentru a se face faţă cerinţelor unui loc de muncă de pe piaţa muncii. Pe de altă parte este nevoie de pregătirea comunităţii pentru a accepta colaborarea cu persoane cu handicap mental. La noi predominantă este atitudinea de caritate faţă de persoanele cu dizabilităţi ceea ce nu favorizeaza acceptarea lor ca egali în drepturi şi în datorii. Trebuie să organizăm o campanie de promovare a dreptului la muncă pentru persoanele cu handicap, campanie care să cuprindă şi creşterea încrederii în posibilităţile acestor persoane, în calităţile lor de “angajaţi” pe piaţa forţei de muncă. Pe de altă parte este nevoie de o muncă susţinută cu părinţii pentru a îi convinge de posibilităţile copiilor lor, de nevoia acestora de independenţă şi totodată de beneficiile pe care le-ar avea muncind într-un loc de muncă obişnuit.

Pentru a realiza acest lucru, am conceput proiectul Centru resursă pentru integrarea în comunitate a tinerilor cu handicap mental. Am reuşit să obţinem finanţare pentru acest proiect de la programul PHARE LIEN, microproiecte.

Centru resursă pentru integrarea Tinerilor cu Handicap Mental

Obiectivele proiectului

  • sprijinirea iniţiativelor locale de creare a unor servicii pe baze comunitare pentru persoanele cu handicap mental în diferite zone ale judeţului Timiş şi implicarea autorităţilor locale (primării de oraşe şi comune).
  • atragerea de voluntari şi formarea lor
  • creşterea gradului de competenţă a personalului din instituţii şi a îngrijitorilor la domiciliu.
  • promovarea  unei   imagini   pozitive  a  persoanei  cu  handicap  mental   prin răspândirea informaţiei despre posibilităţile acestor persoane de a trăi în comunitate şi a abilităţilor lor de a muncii. 
  • profesionalizarea asistenţei persoanelor cu handicap mental.

Avem mai multe grupuri ţintă:

1.      persoanele cu handicap mental

2.      personalul din instituţiile de asistenţă a persoanelor cu handicap

3.      autorităţile locale (primării din comunele şi oraşele judeţului Timiş), Ong-uri locale, servicii existente

4.      angajatorii (patroni şi directori de firme)

Metode

Proiectul îşi propune să răspândească cunoştinţele despre drepturile, posibilităţile, tehnicile de sprijinire a persoanelor cu handicap mental în comunitatea timişoreană. Tot acest “know-how” a fost acumulat de personalul  centrului în timp de 7 ani pe baza  cursurilor, instruirilor, seminarilor, vizitelor de studii la care am participat.

Acum dorim să promovăm dezinstituţionalizarea şi integrarea în comunitatea locală a tinerilor cu handicap mental. Aceasta înseamnă în primul rând antrenarea şi  implicarea comunităţilor locale, a autorităţilor locale (Primării de comună şi oraş) în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor persoanelor cu handicap. Experienţa noastră arată că multe din Primării doresc să se implice dar nu au cunoştinţele necesare, nu realizează potenţialul lucrativ al persoanelor cu handicap.  În judeţul Timiş, există în mediul rural, case care au aparţinut etnicilor germani care au emigrat şi care acum sunt părăsite şi aparţin Primăriilor. În aceste case s-ar putea deschide locuinţe  protejate pentru tinerii instituţionalizaţi care ar putea să lucreze în grădinărit, agricultură. Grădina şi ferma terapeutică sunt considerate tehnici recuperatorii integrative pentru persoanele cu dizabilităţi mentale.

Există şi ONG-uri locale, precum şi biserici care au iniţiative meritorii în domeniul social şi care s-ar putea implica în susţinerea dezinstituţionalizării şi integrării. Ceea ce lipseşte este sprijinul cu informaţii, metode de lucru,  adică ”know-how” pe care fundaţia noastră doreşte şi poate să-l ofere.

Pentru a reuşi implicarea autorităţilor locale,  vom contacta prin scrisoare toate primăriile din oraşele şi comunele judeţului Timiş , le vom distribui broşurile pe care ne propunem să le edităm prin acest program, le vom invita să participe la o “Zi a porţilor deschise” a centrului “Pentru Voi” pentru a le convinge de posibilităţile tinerilor cu handicap.

Vom realiza  4 broşuri  în 1000 de exemplare:

1.      “Ce poate face o persoană cu handicap mental”- posibilităţi şi nevoi.

2.      “Ghid legislativ cu drepturile şi avantajele firmelor ce angajează persoane cu handicap mental”.

3.      Îndrumător pentru persoanele care lucrează cu tinerii cu handicap mental-cum să ne purtăm cu ei, cum îi putem sprijini, ce să facem în situaţia de criză.

4.      “Cum să stimulăm persoana cu handicap mental sever”

Vom organiza “Ziua Porţilor Deschise” a Centrului “Pentru Voi” în care toţi cei care doresc sunt bineveniţi să ne viziteze centrul şi să poată vedea obiecte realizate de persoane cu handicap mental.Cu acest prilej vom organiza o expoziţie în centru cu produse realizate în atelierele centrului, vom servi dulciuri pregătite de beneficiarii noştri şi vom organiza o serbare cu discotecă. Această zi va fi mediatizată prin presa locală.Vom concepe un afiş pentru Ziua Porţilor Deschise şi îl vom afişa. Tema afişului va fi potenţialul creativ al persoanelor cu handicap mental.Vom invita la această zi toate Primăriile orăşeneşti şi comunale din judeţ, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor de profil, a bisericilor, ai patronatului.

Un alt grup ţintă este personalul din instituţii. Acest personal trebuie să sprijine dezinstituţionalizarea prin pregătirea tinerilor cu cunoştinţele şi abilităţile necesare vieţii în afara instituţiei. Totodată calitatea serviciilor oferite tinerilor cu handicap sever care vor rămâne în instituţii depinde de pregătirea personalului. Pentru acest grup ţintă vom organiza 4 cursuri de formare şi le vom acorda consultanţă.

Vom contacta Camera de Comerţ şi Industrie şi îi vom solicita sprijinul pentru organizarea a două întâlniri cu patronii şi directorii de firme din Timişoara. Invitaţiile la întâlniri vor fi trimise prin poştă unui număr de 200 de firme şi vor fi făcute publice prin mass-media locală. Întâlnirile se vor desfăşura în centrul nostru şi vom prezenta obiecte realizate de persoane cu handicap şi maiştri-instructori ai centrului vor prezenta posibilităţile şi calităţile beneficiarilor noştri. Vom prezenta patronilor exemple pozitive de integrare în muncă şi vom răspunde întrebărilor lor.

Vom elabora un manual în sprijinul celor care încearcă să găsească locuri de muncă pentru persoane cu handicap. Nu există un astfel de manual în limba română. În ţările vestice unde s-au obţinut rezulate bune în domeniul angajării persoanelor cu dizabilităţi, există o întreagă bibliografie pentru “job-seeker” profesionişti. Manualul va fi un ghid practic care va cuprinde modul de abordare a firmelor şi patronilor, alcătuirea unui profil al candidatului şi încercarea de a potrivi acest profil cu profilul slujbei, prezentarea acestui profil potenţialului angajator, pregătirea clientului (solicitantul) pentru interviu, pregătirea pentru slujbă, sprijinirea încadrării în colectiv. Manualul va fi elaborat pe baza celor similare existente în Marea Britanie, Olanda, SUA. Titlul manualului va fi: “Ghidul încadrării în muncă a persoanelor cu handicap mental”.

Pentru realizarea manualului dar şi a întâlnirilor cu patronii, vom completa fondul existent în centru cu noi publicaţii şi casete video, referitoare la munca job-seeker-ului pentru angajarea persoanelor cu handicap pe piaţa muncii.

Vom oferi consultanţă şi sprijin de specialitate tuturor celor care doresc să înfiinţeze servicii pentru persoanele cu handicap mental, tuturor celor care doresc să angajeze în muncă aceste persoane.      

Vom sprijini iniţiativele I.S.T.P.H. de a înfiinţa agenţii de servicii sociale în zonele judeţului Timiş.

Vom edita un Buletin Informativ intitulat “Integrare”- o dată la două luni pe care îl vom distribui primăriilor, ONG-urilor serviciilor existente instituţiilor din judeţul Timiş. Buletinul va prezenta exemple pozitive de integrare, de încadrare în muncă, de dezinstituţionalizare.

Vom organiza 4 cursuri  pentru voluntarii care doresc să participe la acţiunea cu persoanele cu handicap în diferite servicii.

Rezultate preconizate:

–    Creşterea acceptanţei faţă de persoana cu handicap mental.

–          Deschiderea pieţei muncii pentru persoanele cu handicap mental.

–          Implicarea autorităţilor locale în sprijinirea dezinstituţionalizării şi sprijinirea cu cunoştinţe de specialitate a acelora care se implică.

–          Creşterea profesionalismului în asistarea persoanelor cu handicap.

–          Promovarea unei noi profesii “căutător de slujbe” pentru persoanele cu handicap mental.

–          Creşterea competenţei personalului din instituţiile de asistenţă specială. 

Acest proiect a demarat în Decembrie 1998 şi se va încheia în decembrie 1999.

Credem că, în momentul actual în care se vorbeşte atăt de mult de reformă în societatea românească, este important să se realizeze şi o reformă a serviciilor sociale. Noi credem că este necesară o reformă radicală a acestor servicii pentru a trece de la instituţii segregate la un o reţea de servicii pe baze comunitare . Această reţea trebuie să sprijine integrarea persoanelor cu handicap în comunitatea locală oferindu-le sprijinul de care au nevoie. Pentru a realiza această reformă trebuie modificată legislaţia românească, în concordanţă cu Regulile Standard ale ONU privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi. Pentru a oferi şanse egale, pentru a realiza o deplină participare a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii este nevoie de dezinstituţionalizare. Pentru ca dezinstituţionalizarea să reuşească este necesară crearea unei reţele de servicii alternative care să poată prelua personele care au trăit în instituţii. Experienţa occidentală arată că dezinstituţionalizarea este un proces dificil, care trebuie pregătit  pentru că ieşirea din instituţie poate fi o experienţă traumatizantă pentru cei care şi-au petrecut toată viaţa în instituţie. De aceea credem că avem nevoie de experienţa occidentală pentru a nu repeta greşelile pe care le-au făcut ei. În paralel trebuie pregătită comunitatea pentru a primi în mijlocul ei persoanele cu handicap. Totodată credem că cel mai uşor este să prevenim instituţionalizarea şi pentru aceasta trebuiesc dezvoltate programe de diagnostic şi intervenţie precoce, programe de asistenţă a familiei la domiciliu, programe de sprijinire a integrării în grădiniţele şi şcolile de masă.

Pentru adulţii cu handicap mental, reţeaua de servicii trebuie să cuprindă centre de zi, locuinţe de grup, programe vocaţionale, de învăţarea unei meserii, programe de sprijinire în căutarea şi păstrarea unui loc de muncă, programe de loisir, programe de educaţie sexuală şi sprijin în întemeierea unei familii.

În această perspectivă, credem că fundaţia şi centrul nostru pot avea un rol de iniţiator de programe, că putem să ne folosim experienţa şi cunoştinţele în promovarea şi susţinerea unei noi politici sociale, în scopul creşterii calităţii vieţii pentru persoanele cu handicap mental. Totodată devenind o societate inclusivă, întreaga societate românească  are de câştigat prin asigurarea de drepturi egale tuturor membrilor ei, cu sau fără dizabilităţi.

Un proiect pe care l-am conceput în această direcţie a promovării dezinstituţionalizării este proiectul DINA. (Dezinstituţionalizare, Integrare, Normalizare, Acum).

Obiectivele proiectului DINA sunt  următoarele:

* promovarea dezinstituţionalizării ca metodă de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu handicap mental

* să oferim penrtu 4 fete abandonate în instituţii şi pentru alte 4 tinere cu handicap mental, provenite din familii cu probleme sociale şi cu pericolul instituţionalizării,  posibilitatea de a trăi independent în comunitate

* să demonstrăm autorităţilor şi comunităţii că există tineri instituţionalizaţi ce sunt capabili să trăiască independent

* să creem un model de serviciu nou pentru tinerii cu handicap: centrul de locuit.

De rezultatele proiectului vor beneficia persoanele cu dizabilităţi, a căror calitate a vieţii s-ar îmbunătăţi considerabil. Pe de altă parte comunitatea românească în ansamblul ei ar deveni mai tolerantă, mai deschisă ideii de integrare a persoanelor cu handicap aşa cum sunt comunităţile occidentale. Pe plan mondial se tinde spre realizarea unei societăţi inclusive, o societate pentru toţi în care să-şi găsească locul şi persoanele cu dizabilităţi. Proiectul nostru este un pas spre construirea unei astfel de societăţi.   

Centrul de locuit constă dintr-un  apartament cu 5 dormitoare pentru cliente, 1 sufragerie, 1 cameră pentru personalul de supraveghere,  2 băi, 1WC, bucătărie, cămară de alimente.   Apartamentul se află situat într-un bloc obişnuit, situat într-un cartier de blocuri din Timişoara. Cele 8 beneficiare ale proiectului DINA vor locui în acest apartament şi vor frecventa de luni până vineri Centrul PENTRU VOI, între orele 8.00 şi 16.00. Restul timpului vor sta în centrul de locuit şi vor fi îndrumate de 1 leader de grup.

Se va face o evaluare iniţială complexă  a fiecărei cliente. Această evaluare se va face:

– prin completarea unei fişe de observaţie  individuale

– aplicarea unui interviu

– aplicarea unui test de inteligenţă

– aplicarea unei scale de dezvoltare

– examen medical

Pe baza evaluării se va întocmi un plan de intervenţie individualizat. În acest plan vor fi incluse toate activităţile pe care le va desfăşura fiecare clientă. 

Evaluarea iniţială va fi făcută de echipa pluridisciplinară a centrului PENTRU VOI. Tot în primul an se va face selecţia şi angajarea pe bază de interviu a celor 3 leaderi de grup care vor lucra în cadrul proiectului. Aceştia vor fi instruiţi de către echipa centrului PENTRU VOI. Pentru instruirea lor, vom apela şi la sprijinul profesioniştilor olandezi ai Fundaţiei FESTOG, care au instruit şi personalul centrului de zi PENTRU VOI.

Prin activităţi pentru integrare socială am denumit generic activităţile de deprindere a tuturor abilităţilor care le pot ajuta să atingă nivelul maxim de independenţă.  Ele includ programele recuperatorii, de stimulare şi instruire în relaţiile sociale cu comunitatea, precum şi activitităţi de învăţarea a unor deprinderi de genul:

cum să se comporte în diferite situaţii (plimbări în oraş , restaurant, cinema, discotecă etc.)

cum să apeleze la diferite servicii, cum să călătorească cu tramvaiul, autobuzul, troleibuz, tren, taxi, etc.

cum să se gospodărească (spălarea vaselor, spălarea hainelor, să facă curăţenie, să gătească, să se folosească de instalaţiile electrice, să folosească aparate de uz casnic: aspirator, maşină de spălat, călcător)

cum să realizeze un buget pe o lună, cum să îşi împartă banii, cum să plătească taxe pentru diferite servicii (electricitate,TV.)

cum să meargă la cumpărături

În cadrul activităţilor de loisir vom include vara excursii  la munte, vizionări de filme, discotecă, teatru, expoziţii, galerii de artă, în funcţie şi  de dorinţele şi gusturile fiecăreia. Programul va include şi activităţi şcolare, precum şi activităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare.

Toate activităţile se vor face în funcţie de planul de intervenţie al fiecăreia, bazat pe nevoile individuale.

În cadrul centrului PENTRU VOI, ele  pot beneficia de următoarele activităţi lucrative: croitorie, lucru manual, ţesut covoare. De asemenea pot beneficia de activităţi artistice unde îşi pot dezvolta imaginaţia şi creativitatea, activităţi la bucătărie, jocuri pe calculator, iar primăvara , vara şi toamna pot participa la clubul de grădinărit. La centru vor beneficia de asistenţă medicală şi  de  terapie suportivă şi de grup.

Al II –lea an de la începerea proiectului vom porni cu o reevaluare a tinerelor,  pentru a vedea  în ce măsură s-au îndeplinit obiectivele propuse pentru fiecare dintre ele în planul de intervenţie individualizat.

Pe baza reevaluării se va face un nou plan de intervenţie individualizat. Ca obiective generale, în al doilea an ne vom concentra pe a le învăţa cum să caute o slujbă, cum să se comporte la un interviu, cum să se comporte la locul de muncă. Totodată, le vom căuta anumite cursuri de calificare, la care să participe în funcţie de vocaţiile lor. La alegerea cursurilor , vom  avea în vedere posibilităţile, înclinaţiile, aptitudinile şi dorinţele  fiecăreia.

În cel de-al III- lea an le vom căuta locuri de muncă, iar pentru cele cărora  le vom găsi, le vom ajuta să se integreze cât mai bine asigurându-le suport şi sprijin de specialitate.

Rezultate preconizate:

Pentru cele 4  tinere care provin din căminul spital:

adaptarea la un mediu nou într-o perioadă cât mai scurtă de timp

asimilarea de noi cunoştinţe şi abilităţi care să le ajute la o mai bună adaptare şi integrare socială

să devină persoane independente şi autonome, capabile să se descurce singure în societate

însuşirea unei meserii şi calificarea în meseria respectivă

găsirea de locuri de muncă adecvate

creşterea calităţii vieţii

Pentru cele 4  tinere care provin din familii cu probleme, pentru care există pericolul instituţionalizării:

adaptarea la un mediu nou într-o perioadă cât mai scurtă de timp

prevenirea instituţionalizării

asimilarea de noi cunoştinţe şi abilităţi care să le ajute la o mai bună adaptare şi integrare socială

creşterea gradului de independenţă şi autonomie

creşterea calităţii vieţii

Pentru societate:

oferirea unui model viabil de dezinstituţionalizare

crearea unui nou tip de serviciu pentru persoanele cu handicap şi anume centru de locuit

Română