CENTRE DE ZI PENTRU ADULTI CU DIZABILITATI

Serviciul de tip “CENTRE DE ZI PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI” este furnizat în cadrul celor 3 centre ale fundației:

 • Centrul “Împreună”, înființat în anul 1997- capacitate 85 de beneficiari;
 • Centrul “Ladislau Tacsi, înființat în anul 2007 – capacitate 55 de beneficiari;
 • Centrul “Orizonturi Noi”, înființat în anul 2012 – capacitate 40 de beneficiari.

Centrele de zi sunt subventionate partial de Consiliul Local – Primaria Municipiului Timisoara prin Direcția de Asistență Sociala Timișoara.

centre de zi

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Vârsta minimă 18 ani

Certificat de încadrare în grad de handicap: dizabilitate de dezvoltare (retard mental, tulburări din spectrul autist, Sindrom Down).

Domiciliul/reședința în Timișoara

Serviciile sunt oferite în limita locurilor disponibile, având în vedere nevoile particulare ale fiecărui beneficiar şi data depunerii cererilor.

Activităţile în centrele de zi pentru adulți cu dizabilități se desfăşoară de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 -16.00.

Pentru fiecare beneficiar este realizată de către echipa multidisciplinară evaluarea nevoilor individuale, sunt stabilite obiective de urmat și se elaborează un plan personalizat în care activităţile / terapiile / serviciile sunt planificate zilnic, săptămânal sau lunar.

Activitati, servicii si terapii personalizate

În funcţie de planurile personalizate, adulții cu dizabilităţi beneficiază în cadrul centrelor de zi de următoarele activităţi, servicii şi terapii:

 • Informare și consiliere socială,
 • Consiliere/interventie psihologică,
 • Abilitare și reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, art-terapie, terapie prin muzică și dans, stimulare psiho-senzorio-motorie, terapie ocupațională, activități de tip vocațional/ocupațional),
 • Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (cognitive, abilități de comunicare, deprinderi de autonomie personală, îngrijirea și menținerea sănătății, deprinderi de autogospodărire, abilități sociale),
 • Dezvoltarea abilităților lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă,
 • Integrare și participare socială și civică (cunoașterea mediului social, activități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, vizite, excursii, tabere, participare la conferinţe şi seminarii, sprijin pentru accesarea diferitelor servicii din comunitate)
 • Alimentație (zilnic mic dejun şi prânz), îngrijire și asistență (inclusiv transport cu ajutorul mijloacelor de transport puse la dispoziţie de fundaţie, cu suport din partea pedagogilor),
 • Asistență pentru sănătate (asistenţă acordată de medic specialist în fizioterapie, kinetoterapeut, nutriționist),
 • Asistență și suport pentru luarea unor decizii,
 • Acte de caritate: ajutor material şi financiarpentru beneficiarii centrului care au o situație materială precară.

În centrele de zi pentru adulți cu dizabilități, activităţile zilnice, se desfăşoară în grupe, fiecare cu 2 pedagogi care supraveghează şi conduc activităţile şi asigură implementarea planurilor personalizate. Pentru beneficiarii angajaţi în muncă, un alt specialist acordă sprijin la locul de muncă sau în centrul de zi.

În scopul prevenirii cazurilor de abuz asupra beneficiarilor cât şi pentru îmbunătăţirea modului de lucru cu beneficiarii, prin observarea comportamentului acestora, în cadrul centrelor de zi este utilizat un sistem de supraveghere video, în spaţiile comune şi pe holuri.

Vă invităm să parcurgeți și LOCUINTE PROTEJATE – Fundatia Pentru Voi

Română