LOCUINTE PROTEJATE

Locuintele Minim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități (LmP) Laura, Dora si Dinu–asigura beneficiarilor conditii pentru viata minim asistata, cu sprijin si asistenta planificata, in vederea consolidarii deprinderilor necesare pentru viata independenta; ofera îngrijire si asistenta, preparare şi servire hrană, evaluare şi elaborare plan personal de viitor, implicare si participare sociala si civica, participarea la activităţile desfăşurate în comunitate: activităţi culturale, activităţi sportive,etc.

Locuintele Maxim Protejate pentru persoane adulte cu dizabilități (LMP) Cristian, Dina si Ovidiu –oferă servicii 24 din 24 ore, in vederea dezvoltarii deprinderilor de viata independenta, îngrijire si asistenta, preparare şi servire hrană, evaluare şi elaborare plan personal de viitor, supraveghere permanentă, implicare si participare sociala si civica, participarea la activităţile desfăşurate în comunitate: activităţi culturale, activităţi sportive,etc.

Locuintele protejate sunt servicii complementare centrelor de zi iar majoritatea beneficiarilor din serviciului locuinte minim protejate au locuri de munca.

  • Locuinta Dina gazduieste 6 beneficiari si a fost infiintata in anul 1999.
  • Locuinta Laura gazduieste 3 beneficiari si a fost infiintata in anul 2003.
  • Locuinta Dora gazduieste 4 beneficiari si a fost infiintata in anul 2006.
  • Locuinta Cristian gazduieste 6 beneficari si a fost infiintata in anul 2010.
  • Locuinta Ovidiu gazduieste 3 beneficiari si a fost infiintata in anul 2011.
  • Locuinta Dinu gazduieste 4 beneficiari si a fost infiintata in anul 2018.

Locuintele protejate sunt subventionate partial de Consiliul Local – Primaria Municipiului Timisoara prin Direcția de Asistență Sociala Timișoara