PUBLICATII

Parteneriat pentru comunitate:

Autori: Fundaţia „Pentru Voi”

Data publicării: iunie 2010

Domeniu: Servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: Studiul de faţă cuprinde informaţii generale despre modalitatea prin care sunt finanţate serviciile sociale în Timişoara, beneficiile administraţiei publice în urma parteneriatelor public-private, serviciile sociale oferite de organizaţiile neguvernamentale şi susţinute de autorităţile publice precum şi mecanismele de finanţare. Vrem să arătăm în paginile care urmează că parteneriatul dintre administraţie şi sectorul neguvernamental în furnizarea servicii sociale este posibil şi, mai ales, că are rezultate notabile pentru comunitate. Aşa cum reiese din paginile de mai jos, administraţia locală din Timişoara reuşeşte, cooperând cu mai multe organizaţii neguvernamentale, să acopere o gamă foarte variată de nevoi sociale. Sperăm că modelul de parteneriat pe care Timişoara îl oferă va fi preluat în cât mai multe localităţi din ţară. În acest fel, resurse importante construite de-a lungul timpului de sectorul neguvernamental vor putea fi, în continuare, puse în slujba comunităţilor locale.

În prima parte a materialului se prezintă noţiuni generale privind furnizarea în România a serviciilor sociale, acreditării furnizorilor de servicii sociale şi actele normative în domeniul parteneriatului public-privat.

În a doua parte a materialului se prezintă modelul de la Timişoara de parteneriat public-privat între Primăria Municipiului Timişoara şi diferite organizaţii neguvernamentale locale.

Acest studiu a fost realizat de Fundatia „Pentru Voi” cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara, a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care şi-a dat acordul de a deveni exemplu de bună practică pentru proiectul desfăşurat de CeRe în parteneriat cu Fundaţia „Pentru Voi” Timişoara şi Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” Alba Iulia – „Parteneriat pentru comunitate”.

Studiul va fi distribuit organizaţiilor neguvernamentale beneficiare ale proiectului, departamentelor de asistenţă socială din cadrul primăriilor, consilierilor locali şi consilierilor judeţeni din localităţile din care provin organizaţiile beneficiare ale proiectului, furnizoare de servicii sociale.

Cei interesaţi să intre în posesia acestui studiu pot contacta – Centrul de Resurse pentru Participare Publică, str. Petru Maior nr. 9, Bucureşti, cod poştal 011261, România,  Web: www.ce-re.ro, e-mail: cere@ce-re.ro, telefon: + 4 031 1050 755, Fax: + 4 031 1050 756. Materialul se va distribui în limita stocului disponibil.

Autismul nu dispare la 18 ani!

Autori: Simona Tămăşan – medic primar psihiatru Spitalul Clinic de Urgenţă Timişoara, conf. dr. psih. Violeta Stan, Anca David – psiholog Fundatia “Pentru Voi”, Andreea Arhire – coordonator proiecte Fundatia “Pentru Voi”,  Laila Onu – director executiv Fundatia “Pentru Voi”

Data publicării: noiembrie 2009

Domeniu: Servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: În România, situaţia persoanelor cu autism şi a familliilor lor este dramatică, din cauza insuficienţei serviciilor specializate în cazul copiilor cu autism şi a lipsei serviciilor de suport specializate pentru adulţii cu autism. Autismul nu este considerat încă în România ca o dizabilitate de dezvoltare care durează întreaga viaţă şi de aceea nu există politici publice de incluziune socială a adulţilor cu autism. Este şi motivul pentru care Fundaţia “Pentru Voi” a iniţiat acest proiect, încercând să atragem atenţia asupra adulţilor cu autism, un grup complet neglijat de autorităţi şi invizibil din păcate în societatea românească actuală.

Banii europeni – oportunitate sau bariera in calea incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilitati mentale

Autori: Elena Iorga – director programe IPP, Mariela Neagu – expert IPP, Laila Onu – director executiv Fundatia “Pentru Voi”

Data publicării: mai 2010

Domeniu: Fonduri comunitare – resursa pentru finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: Studiul Banii europeni – oportunitate sau barieră in calea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabili/ăţl mentale din Romănia reprezintă o diagnoză a problemelor actuale in ceea ce priveşte accesarea resurselor din fonduri comunitare pentru proiecte destinate acestui grup – ţintă, dar şi un instrument de lucru pentru autorităţile cu competenţe in domeniu, realizat cu scopul de a orienta mai bine investiţiile şi priorităţile in domeniul serviciilor sociale.

Studiul face parte dintr-un demers mai larg de cercetare a două organizaţii neguvernamentale din România Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi Fundaţia Pentru Voi, orientat către promovarea utilizării transparente şi eficiente (in sensul susţinerii obiectivelor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilită~ asumate de autorităţile române) a fondurilor structurale pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi este parte a unei iniţiative regionale in acest sens, şi in Ungaria fiind realizate cercetări similare. Studiul are la bază o amplă documentare realizată in perioada septembrie 2009 – martie 2010, care a vizat analiza situaţiei absorbţiei fondurilor structurale care au potenţial de a finanţa proiecte ale căror grup ţintă sunt persoanele cu dizabilităţi, respectiv Fondul Social European (Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane) şi Fondul European de Dezvoltare Regională (Programul Operational Regional). Au fost colectate informaţii de la Autorităţile de Management, privind toate proiectele finanţate din cele două programe operaţionale1 cu potenţial impact asupra persoanelor adulte cu dizabilităţi mentale din România.

Pe baza informaţiilor colectate, cele două organizaţii au putut constata o serie de probleme structurale care pot afecta pe viitor parcursul reformei serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi mentale din România in situaţia in care autorităţile responsabile nu iau de urgenţă măsuri in acest sens.

Monitorizarea accesului la educatie si angajare 2005

Acest raport face parte dintr-o serie de rapoarte pregãtite de Programul EU de Monitorizare si Advocacy al Institutului pentru o Societate Deschisã si de Initiativa pentru Sãnãtate Mintalã si furnizeazã o contribuþie importantã în domeniul cercetãrii persoanelor cu dizabilitãti intelectuale. Raportul prezintã situatia persoanelor cu dizabilitãti din România în ceea ce priveste accesul acestora la educaþie si angajare.

Pledoarie pentru transparenta si responsabilitate in finantarea serviciilor destinate persoanelor cu dizaqbilitati mentale din romania

Autori: Elena Iorga – director programe IPP, Vioelta Alexandru – director IPP, Laila Onu – director executiv Fundatia “Pentru Voi”

Data publicării: iunie 2009

Domeniu: Fonduri comunitare – resursa pentru finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Descriere publicaţie: Este cunoscut faptul ca reforma serviciilor sociale in domeniul dizabilitatii mentale a constituit si constituie inca o piatra de incercare pentru autoritatile responsabile din Romania. Cu o istorie marcata ani intregi de un fenomen de ostracizare sociala, dizabilitatea mentala constituie o problema pe care nu multi se incumete sa o abordeze, datorita complexitatii sI provocarilor deosebite pe care aceasta Ie ridica din punct de vedere al armonizarii legislative, institutionale, dar mai cu seama din perspectiva integrarli sodale efective a persoanelor cu dizabilitati mentale.

Pe acest fond, Institutul pentru Politici Publice (IPP) si Fundatia Pentru Vai au elaborat studiul de fata pornind de la a problema fundamentala, in opinia noastra, pentru modul in care este si va fi coordonata reforma in domeniu, cat anume este de transparenta, eficienta, dar si relavanta nevoilor din domeniu este finantarea serviciilor sociale in domeniul dizabilitatii mentale in Romania. Fara a avea pretentia exhaustivitatii sau a unui verdict transant, studiul de fata inventariaza principalele resurse de finantare disponibile in ultimii ani in domeniul de referinta, incerdind sa contribuie cu unele lamuriri relative la un sector pe care, la prima vedere, multi il considera sub-finantat. Realitatea este insa alta: in ultimii ani analiza de fata include informatii corespunzatoare perioadei 2005 pana in prezent), pentru sectorul dizabilitatii mentale au fost disponibilizate resurse financiare semnificative ca volum, provenind din surse variate: de la bugetul de stat – atat prin transferurile directe alocate sectorului asistentei sodaIe, prin Programe de Interes National, cat si prin sumele gestionate in acest domeniu din bugetele locale – dar mai ales din fonduri externe nerambursabile: programele de pre-aderare finantate din fonduri Phare, fonduri structurale sau imprumuturi externe contractate de Guvernul Romaniei in acest sens.