ACTIUNI CURENTE

Reinventarea  serviciilor sociale – o necesitate creata de  “ noua realitate”

Persoanele cu dizabilitati intelectuale reprezintă un grup cu un grad crescut de vulnerabilitate la Covid-19, pe de o parte datorita comorbiditatilor (hipertensiune arteriala, diabet, boli psihice asociate), pe de alta parte datorita tulburarilor de comportament generate de capacitatea de intelegere redusa si de dificultatile de comunicare. Schimbarea rutinei si starea de neliniste provocata de necunoscut sunt provocari mari indeosebi pentru persoanele cu autism dar si pentru cele cu dizabilitati intelectuale.

În mod evident, acest context a impus  adaptarea modului de oferire a serviciilor de către Fundația ”Pentru Voi”.  Prima măsură de protecţie care s-a luat în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale a fost  întreruperea  acordarii serviciilor de tip centre de zi  la sediile celor 3 centre in timpul starii de urgenta şi acordarea acestor servicii doar pentru beneficiarii locuinţelor protejate la sediul acestora. Activitatile de tip centru de zi s-au desfasurat  in locuinte, a fost nevoie sa gasim activităţi noi şi diversificate, care să menţină interesul beneficiarilor. Pedagogii , asistenti sociali  si psihologii au fost acolo zilnic, pentru a oferi  consiliere şi informare  privind masurile luate de Guvern, transpuse in limbaj usor de inteles pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale. Aceleasi informatii au fost oferite online pentru restul beneficiarilor centrelor de zi prin intermediul grupurilor de WhatsApp si Facebook.

Description: C:\Users\corina.lucan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H1L46ZZV\IMG_3655.JPG
https://scontent.ftsr1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105657078_3917527344984187_8861798094580468728_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=rSwAIxGaB5cAX8ayppf&_nc_ht=scontent.ftsr1-1.fna&oh=3d8ba7f23c9be6988e95b02cdf015de1&oe=5F3D1EB3

Din data de 10 aprilie s-a impus izolarea personalului la locul de munca pe o perioadă de 14 zile, conform masurilor dispuse de Ordonanta Militara 8 pentru centrele rezidentiale. În toate cele sase locuinte, dintre care cinci sunt în apartamente de bloc, a trebuit sa gasim un loc unde sa doarma unul, doi, sau trei angajati izolati la locul de muncă. Nu a fost deloc usor, ne-au trebuit paturi, adaptarea la schimbarile care s-au impus a fost dificila. Un rol important l-a avut personalul de specialitate, care a fost zilnic in prima linie, cu determinare si daruire.

Atat beneficiarii locuintelor protejate cat si personalul izolat la locul de munca au mentinut legatura cu membrii familiei, prieteni, angajati, prin intermediul tehnologiei: WhatsApp, FaceTime, telefon.

La sediul centrelor, activitățile au fost reluate la finalul stării de urgență, cu respectarea tuturor normelor și recomandărilor privind protecția împotriva îmbolnăvirii elaborate de autorități: acțiuni și echipamente de protecție sanitară, distanțare fizică, program redus, modalități adaptate de desfașurare a terapiilor.  Au fost reevaluate nevoile de sprijin ale beneficiarilor și familiilor acestora și au fost reorganizate în consecință resursele și activitățile. Pentru a acoperi nevoile cât mai multor beneficiari, a fost necesară „reinventarea”, diversificarea modalităților de furnizare a serviciilor. Una dintre soluțiile identificate a fost deplasarea personalului de specialitate din cadrul centrului de zi la domiciliul beneficiarilor. Printre avantajele acestei modalități de lucru se numără gradul crescut de flexibilitate, faptul că acoperă o mare parte din serviciile și activitățile care pot fi oferite și la sediul centrului, riscul mai scăzut de infecție cu virusul SARS-CoV-2, precum și faptul că oferă accesul la servicii beneficiarilor care din motive legate de specificul dizabilității, nu ar putea respecta rigorile prezenței la sediul centrului (de ex. persoane care nu pot purta masca sau nu pot respecta distanțarea socială). Pe de altă parte, un dezavantaj îl constituie imposibilitatea beneficiarilor de a comunica și interacționa cu grupul de colegi. Am ales însă să răspundem și acestei provocări, găsind modalități alternative de comunicare și apelând la ajutorul tehnologiei. Desfășurarea unor activități în mediul online a adus numeroase satisfacții atât de partea beneficiarilor, cât și a personalului implicat în furnizarea serviciilor. Mediul online s-a dovedit foarte eficient pentru a facilita comunicarea cu beneficiarii, interacțiunile dintre colegi, sprijinind menținerea relațiilor și contribuind astfel la reducerea riscului de izolare socială. În unele cazuri, această modalitate de furnizare a serviciilor nu ar fi fost posibilă fără sprijinul oferit de aparținătorii beneficiarilor noștri, confirmând importanța cooperării dintre familie și echipa de specialiști, pentru identificarea și implementarea celor mai bune modalități de sprijin a beneficiarilor noștri

 In timpul acestei perioade grele, sponsorizările au scăzut dramatic,  în timp ce nevoile au crescut tot mai mult.

Multumim tuturor persoanelor fizice  care au redirectionat 3,5 % din impozitul  pe venitul din 2019 catre Fundatia Pentru Voi si celor care au facut donatii direct pe siteul nostru!

Multumim tuturor companiilor care au facut sponsorizari pentru ca au venit in sprijinul persoanelor  cu dizabilitati intelectuale si partenerilor media Ziua de Vest, TVR Timisoara si Radio Timisoara, care au difuzat apelurile noastre.

CUM POTI SA AJUTI?

Implica-te!

Persoana fizica: Doneaza direct pe site-ul fundatiei: https://www.pentruvoi.ro/doneaza/ !

Persoana juridica: Redirectioneaza 20% din impozitul pe venit/profit!

SPRIJINUL VOSTRU CONTEAZA!

PROPUNEREA FUNDATIEI “PENTRU VOI” DE MODIFICARE A CODULUI CIVIL

PROIECT MODIFICARE
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – Republicare

CARTEA I: Despre persoane
TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice
SECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu


1. Se introduce art. 41 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 41 indice 1: Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei majore puse sub interdicţie
Persoana majoră are capacitate de exerciţiu restrânsă dacă se găseşte în cel puţin una din următoarele situaţii:
a) este incapabilă să înţeleagă informaţiile necesare pentru a lua o decizie;
b) este incapabilă să reţină aceste informaţii;
c) este incapabilă să analizeze informaţiile necesare pentru a lua o decizie;
d) este incapabilă să comunice terţilor decizia luată.
Nici o persoană nu va fi considerată ca având capacitate de exerciţiu restrânsă, doar pentru motivul că ia, a luat sau e posibil să ia o decizie nepotrivită.
Dacă instanţa judecătorească hotărăşte că o persoană majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie poate lua decizii asistate, aceasta poate încheia singură acte juridice, cu sprijinul tutorelui asistent, care o va consilia şi îndruma cu privire la încheierea actuluijuridic. Persoana căreia i s-a numit un tutore asistent este obligată să solicite sprijinul acestuia din urmă înainte de încheierea actelor juridice precizate de instanţă. Dacă aceasta din urmă nu îşi îndeplineşte această obligaţie, instanţa de tutelă, la sesizarea tutorelui asistent, va dispune de urgenţă înlocuirea măsurii de ocrotire a numirii tutorelui asistent cu cea a numirii unui tutore codecident sau tutore, după caz.
În cazul în care instanţa judecătorească stabileşte că o persoană majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie nu poate lua decizii singură, actele juridice vor fi încheiate de către persoana majoră în cauză cu încuviinţarea tutorelui codecident, iar în cazurile prevăzute
de lege, şi cu autorizarea instanţei de tutelă. Încuviinţarea sau autorizarea poate fi dată cel mai târziu în momentul încheierii actului.
Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie poate face singură acte de conservare, acte de administrare care nu o prejudiciază, precum şi acte de dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la data încheierii lor. „


2. Se introduce art. 41 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 42 indice 1 : Regimul unor acte juridice ale persoanei majore cu capacitate de exerciţiu
restrânsă pusă sub interdicţie
(1) Persoana majoră pusă sub interdicţie pusă sub interdicţie, care poate lua decizii cu sprijinul tutorelui asistent, poate încheia acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu ajutorul tutorelui asistent, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legilor speciale, dacă este cazul.
(2) Persoana majoră pusă sub interdicţie pusă sub interdicţie care ia decizii cu încuviinţarea tutorelui codecident poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea tutorelui codecident, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legilor speciale, dacă este cazul. 
(3)În aceste cazuri, persoanele majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă puse sub interdicţie exercită singure drepturile şi execută tot astfel obligaţiile izvorâte din aceste acte şi pot dispune singure de veniturile dobândite.”


3. Litera b a alineatului 1 al articolului 43 se modifică şi va avea următorul curpins:
„b)interzisul judecătoresc, cu excepţia celui cu capacitate de exerciţiu restrânsă.”


4. Alineatul 1 al articolului 44 se modifică şi va avea următorul curpins:
„(1)Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi la art. 43 alin.(3), precum şi actele făcute de tutore fără autorizarea instanţei de tutelă, atunci când această autorizare este cerutăde lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu. Sunt de asemenea anulabile actele juridice încheiate de persoana majoră cu capacitate restrânsă de exerciţiu pusă sub interdicţie ce poate lua decizii asistate, care a luat decizia încheierii actului fără consilierea tutorelui asistent, precum şi actele juridice încheiate de persoana majoră cu capacitate restrânsă de exerciţiu pusă sub interdicţie care poate încheia acte juridice cu încuviinţarea tutorelui codecident, încheiate fără această încuviinţare.”


5. Art. 45 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 45: Frauda comisă de incapabil Simpla declaraţie că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive, instanţa, la cererea părţii induse în eroare, poate menţine contractul atunci
când apreciază că aceasta ar constitui o sancţiune civilă adecvată.”


6. Art. 47 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 47: Limitele obligaţiei de restituire
Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu este obligată la restituire decât în limita folosului realizat. Dispoziţiile art. 1.635-1.649 se aplică în mod corespunzător.”
CAPITOLUL III: Identificarea persoanei fizice
SECŢIUNEA 2: Domiciliul şi reşedinţa


7. La art. 92 se introduce un nou alineat 5 cu următorul curpins:
„(5) Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie îşi stabileşte domiciliul cu sprijinul tutorelui asistent sau cu încuviinţarea tutorelui codecident.”
TITLUL III: Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale


8. La art. 104 se introduc trei noi alineate 3, 4 şi 5 cu următorul curpins: 
Art. 104: Interesul persoanei ocrotite
„3) Nici o măsură de ocrotire nu se poate stabili de către instanţa de judecată împotriva voinţei persoanei fizice majore în cauză, cu excepţia situaţiilor în care acesta din urmă este lipsită total de discernământ.
4) Instanţa de judecată poate hotărî ca tutorele să ia decizii în numele persoanei ocrotite numai
în cazul în care aceasta este total lipsită de discernământ.
5) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice majore va fi revizuită de către instanţa de judecată, periodic, la intervale de 5 ani sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea persoanei ocrotite, a tutorelui asistent, codecident, a tutoreului sau a persoanelor prevăzute la art. 111. „
CAPITOLUL III: Ocrotirea interzisului judecătoresc


9. Art. 164 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 164: Condiţii
(1)Persoana, care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.
Sunt considerate a fi lipsite de capacitate de exerciţiu persoanele majore care din cauza unei boli psihice sau a unui handicap psihic nu au competenţa psihică de a acţiona critic şi predictiv privind consecinţele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor şi obligaţiilorcivile.
Se stabileşte că o persoană este lipsită de capacitate de exerciţiu, după parcurgerea tuturor etapelor privind analiza existenţei capacităţii psihice (discernământului), sprijinirea luării unei decizii şi a comunicării deciziei luate.
Persoanele majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă puse sub interdicţie conform prevederilor art. 41 indice 1 alin. 1 sunt cele care pot încheia singure acte juridice cu sprijinul tutorelui asistent sau cu încuviinţarea tutorelui codecident.
(2)Pot fi puşi sub interdicţie judecătorească şi minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Interdicţia poate fi cerută de persoanele prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod corespunzător.”


10. Art. 166 se modifică şi va avea următorul curpins:
Art. 166: Desemnarea tutorelui
„Orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana/persoanele care urmează a fi numită tutore, tutore asistent sau tutore codecident, pentru a se îngriji de persoana şi/sau bunurile sale
în cazul în care ar fi pusă sub interdicţie judecătorească. Dispoziţiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.”


11. Alineatul 2 al articolului 169 se modifică şi va avea următorul curpins:
„(2)Cu toate acestea, lipsa de capacitate sau capacitatea de exerciţiu restrânsă a celui interzis nu poate fi opusă unei terţe persoane decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdicţie pe altă cale. 

12. Art. 170 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 170: Numirea tutorelui
Prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa de tutelă numeşte, de îndată, unul sau mai mulţi tutori pentru ocrotirea persoanei şi/sau a bunurilor celui pus sub interdicţie judecătorească stabilind şi atribuţiile acestuia, inclusiv categoriile de acte juridice care urmează să fie încheiate cu sprijinul tutorelui asistent sau cu încuviinţarea tutorelui codecident.
Pentru persoanele puse sub interdicţie cu capacitate de exerciţiu restrânsă instanţa de tutelă numeşte tutori asistenţi sau tutori codecidenţi, după caz, în funcţie de măsura de ocrotire de care are nevoie persoana în cauză.
În cazul persoanelor puse sub interdicţie lipsite de capacitate de exerciţiu instanţa de tutelă numeşte tutori.
Dispoziţiile art. 115-117 se aplică în mod corespunzător.
În situaţia în care instanţa de tutelă numeşte mai mulţi tutori-asistenţi, tutori-codecidenţi sau tutori, după caz, în caz de divergenţă de opinii între aceştia va decide instanţa de tutelă.
Numirea tutorelui asistent sau a tutorelui codecident se face cu acordul persoanei cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie. Tutorele, tutorele asistent sau tutorele codecident, după caz, poate fi o persoană fizică, o persoană juridică sau autoritatea administraţiei publice locale. În cazul în care nu se identifică persoane fizice (rude sau apropiaţi ale persoanei puse sub interdicţie) care să accepte tutela, instanţa judecătorească va putea numi ca tutore, tutore asistent sau tutore codecident, după caz, persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei puse sub interdicţie. Dacă nu există nici o persoană juridică care să preia sarcina tutelei, instanţa judecătorească va desemna tutore, tutore asistent sau tutore codecident, după caz, autoritatea administraţiei publice locale.
Atribuţiile tutorelui asistent sunt să ofere persoanei puse sub interdicţie cu capacitate de exerciţiu restrânsă informaţiile necesare pentru încheierea unui act juridic, să o sprijine să obţină documentaţia necesară, să o consilieze cu privire la oportunitatea încheierii unui act juridic, să o ajute să îşi exprime consimţământul şi să verifice modul de executare a respectivului act. În realizarea atribuţiilor sale, tutorele codecident îndeplineşte atribuţiile menţionate la alineatul 6 în sarcina tutorelui asistent şi încuviinţează încheirea de către persoana pusă sub interdicţie a actelor juridice stabilite prin hotărârea judecătorească prin care a fost numit. Dispoziţiile art. 41 alin. ultim rămân aplicabile.
Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicţie cu capacitate restrânsă cu încuviinţarea tutorelui codecident sunt considerate acte încheiate în nume propriu de interzis.”


13. Se introduce art. 170 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 170 indice 1: Numirea tutorilor, tutorilor asistenţi şi a tutorilor codecidenţi de către instanţa de tutelă
În lipsa unor tutori, tutori asistenţi sau tutori codecidenţi desemnaţi, instanţa de tutelă numeşte unul sau mai mulţi tutori, dacă nu se opun motive întemeiate, dintre rudele, afinii sau apropiaţii interzisului o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de relaţiile personale, de apropierea domiciliilor, de condiţiile materiale şi de garanţiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă. Dacă nu există persoane fizice care pot prelua această sarcină, instanţa va numi tutore, tutore asistent sau tutore codecident persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei puse sub interdicţie sau, după caz, autoritatea administraţiei publice locale, ţinând cont de prevederile art. 170 alin. ….
Dacă instanţa numeşte mai mulţi tutori, tutori asistenţi sau tutori codecidenţi, va stabili pentru fiecare atribuţiile pe care le va exercita. În cazul în care mai mulţi tutori, tutori asistenţi sau tutori codecidenţi au atribuţii comune, aceştia le vor îndeplini împreună.”


14. Se introduce art. 170 indice 2 cu următorul cuprins:
Art. 170 indice 2: Procedura de numire
(1)Numirea tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi se face, cu acordul acestora, de către instanţa de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi s-a făcut prin contract de mandat, cei desemnaţi nu pot refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2).
(2)Numirea tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi se face cu respectarea prevederilor art. 170 alin. … (acordul interzisului)
(3)Dispoziţiile referitoare la consiliul de familie în cazul minorului se vor aplica exclusiv persoanelor majore puse sub interdicţie fără capacitate de exerciţiu.
(4)Încheierea de numire se comunică în scris tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi şi se afişează la sediul instanţei de tutelă şi la primăria de la domiciliul interzisului.
(5)Drepturile şi îndatoririle tutorilor, tutorilor asistenţi sau a tutorilor codecidenţi încep de la data comunicării încheierii de numire.
(6)Între timp, instanţa de tutelă poate lua măsuri provizorii cerute de interesele interzisului, putând chiar să numească un curator special.


15. Alineatul 2 al articolului 171 se modifică şi va avea următorul curpins:
„(2) Regulile privitoare la tutela minorului care a împlinit vârsta de 14 ani se aplică şi în cazul tutelei celui pus sub interdicţie judecătorească, pentru care instanţa de tutelă stabileşte că are capacitate de exerciţiu restrânsă, în măsura în care legea nu dispune altfel.”


16. Se introduc trei noi alineate 2, 3 şi 4 la art. 172 cu următorul curpins:
„(2)În cuprinsul actelor juridice încheiate în formă scrisă de către persoana căreia i s-a numit un tutore asistent se va face menţiunea că acesta din urmă şi-a îndeplinit obligaţiile de sprijin stabilite de instanţa de tutelă. Actele juridice încheiate de persoana căreia i s-a numit un tutore asistent fără consilierea primită în prealabil de la acesta din urmă sunt anulabile, dacă prejudiciază interesele persoanei ocrotite..
(3)Sub sancţiunea nulităţii relative, actele juridice pentru a căror încheiere este necesară încuviinţarea tutorelui codecident trebuie semnate atât de persoana pusă sub interdicţie cu capacitate restrânsă, cât şi de tutorele codecident.
(4) Acţiunea în anulare poate fi exercitată de tutorele asistent, tutorele codecident sau tutore,  după caz, precum şi de către procuror, din oficiu sau la sesizarea instanţei de tutelă.”


17. Se introduce art. 172 indice 1 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 1: Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale
Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale a interzisului va fi stabilit sau modificat de acesta în funcţie de dorinţa şi competenţa sa psihică, cu sprijinul tutorelui asistent, tutorelui codecident sau tutorelui.”


18. Se introduce art. 172 indice 2 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 2: Exercitarea tutelei cu privire la bunurile interzisului cu capacitate de exerciţiu
Dispoziţiile art. 140 şi 141 se aplică în mod corespunzător.”


19. Se introduce art. 172 indice 3 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 3: Administrarea bunurilor persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu tutore asistent
(1)Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore asistent îşi administrează singură bunurile, cu sprijinul tutorelui asistent.
(2)Tutorele-asistent are îndatorirea de a-l consilia cu bună-credinţă pe interzis în administrarea bunurilor sale. „


20. Se introduce art. 172 indice 4 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 4: Regimul juridic al actelor de dispoziţie
(1)Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore asistent poate încheia acte de dispoziţie având ca obiect un bun a cărei valoare depăşeste _______ lei doar cu autorizarea prealabilă a instanţei de tutelă.
(2)Părţile contractante nu au dreptul de a diviza actul de dispoziţie în mai multe acte distincte de valoare mai mică, sub sancţiunea anulării tuturor actelor.
(3)Instanţa de tutelă acordă persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore-asistent autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru aceasta.
(4)Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condiţiile de încheiere a actului.
(5)În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părţilor, prin licitaţie publică sau în alt mod.
(6)În toate cazurile, instanţa de tutelă va autoriza propunerile persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu tutore asistent privind destinaţia sumelor de bani obţinute.”


21. Se introduce art. 172 indice 5 cu următorul cuprins:
Art. 172 indice 5: Încheierea actelor juridice cu privire la bunurile persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu tutore codecident
(1)Persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore codecident încheie actele juridice stabilite prin hotărârea judecătorească cu încuviinţarea tutorelui codecident. 
(2)Dacă actul pe care persoana majoră cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie cu tutore codecident urmează să îl încheie face parte dintre acelea pentru care instanţa de tutelă a stabilit că se pot face doar cu autorizarea sa, va fi necesară această autorizare.”


22. Se introduce art. 172 indice 6 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 6: Suma anuală necesară pentru întreţinerea interzisului
(1) Instanţa de tutelă stabileşte suma anuală necesară pentru întreţinerea persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu şi administrarea bunurilor acesteia şi poate modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă.
(2)Aceste cheltuieli se acoperă din veniturile persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu. În cazul în care aceste venituri nu sunt îndestulătoare, instanţa de tutelă va dispune vânzareabunurilor persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu, prin acordul părţilor sau prin licitaţie publică. Hotărârea instanţei de tutelă va arăta bunurile supuse vânzării, vânzarea tuturor bunurilor persoanei ocrotite şi/sau a bunurilor imobile dispunându-se numai în cazuri excepţionale şi pentru motive temeinic justificate.
(3)Obiectele ce au valoare afectivă pentru familia persoanei majore lipsite de capacitate de exerciţiu sau pentru persoana în cauză nu vor fi vândute decât în mod excepţional.
(4)Dacă persoana majoră lipsită de capacitate de exerciţiu nu are bunuri şi nu are rude care sunt obligate prin lege să îi acorde întreţinere ori aceasta nu este suficientă, atunci aceasta are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile legii.
(5) La propunerea persoanei majore cu capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţieinstanţa de tutelă stabileşte suma anuală necesară pentru întreţinerea persoanei şi administrarea bunurilor acesteia şi poate modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă.


23. Se introduce art. 172 indice 7 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 7: Constituirea de depozite bancare
(1)Sumele de bani care depăşesc nevoile întreţinerii persoanei majore fără capacitate de exerciţiu şi ale administrării bunurilor sale, precum şi instrumentele financiare se depun, pe numele persoanei în cauză, la o instituţie de credit indicată de tutore, în termen de cel mult 5 zile de la data încasării lor.
(2)Tutorele poate dispune de aceste sume şi instrumente financiare numai cu autorizarea prealabilă a instanţei de tutelă, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la alin. (3).
(3)Cu toate acestea, el nu va putea folosi, în niciun caz, sumele de bani şi instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) pentru încheierea, pe numele persoanei majore fără capacitate de exerciţiu, a unor tranzacţii pe piaţa de capital, chiar dacă ar fi obţinut autorizarea instanţei de tutelă.
(4)Tutorele poate depune la o instituţie de credit şi sumele necesare întreţinerii, tot pe numele persoanei majore fără capacitate de exerciţiu. Acestea se trec într-un cont separat şi pot fi ridicate de tutore, fără autorizarea instanţei de tutelă.
(5) Prevederile alineatului 3 se aplică şi în cazul persoanelor majore capacitate de exerciţiu restrânsă.”


24. Se introduce art. 172 indice 8 cu următorul cuprins: 
„Art. 172 indice 8: Darea de seamă
(1)Tutorele sau tutorele codecident, după caz, este dator să prezinte anual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de persoana ocrotită, precum şi despre administrarea bunurilor acesteia.
(2) Tutorele asistent este obligat să prezinte anual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de persoana majoră cu capacitate de capacitate de exerciţiu restrânsă pusă sub interdicţie, precum şi despre administrarea bunurilor acesteia, dare de seamă pe care o va întocmi împreună cu persoana ocrotită. Dacă aceasta din urmă refuză să participe la întocmirea dării de seamă, instanţa de tutelă, la sesizarea tutorelui asistent, va dispune de urgenţă înlocuirea măsurii de ocrotire a numirii tutorelui asistent cu cea a numirii unui tutore codecident sau tutore, după caz.
(3)Darea de seamă se va prezenta instanţei de tutelă în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic.
(4)Dacă averea persoanei ocrotite este de mică însemnătate, instanţa de tutelă poate să autorizeze ca darea de seamă privind administrarea bunurilor acesteia să se facă pe termene mai lungi, care nu vor depăşi însă 3 ani.
(5)În afară de darea de seamă anuală, tutorele asistent, tutorele codecident sau tutorele, după caz, este obligat, la cererea instanţei de tutelă, să dea oricând dări de seamă despre felul cum sa îngrijit de persoana majoră lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, precum şi despre administrarea bunurilor acesteia.”


25. Se introduce art. 172 indice 9 cu următorul cuprins:
„Art. 172 indice 9: Moartea tutorelui asistent, tutorelui codecident sau a tutorelui În cazul morţii tutorelui asistent, tutorelui codecident sau a tutorelui, instanţa de tutelă va numi de urgenţă un curator special, care poate fi executorul testamentar.
Dispoziţiile art. 157 se aplică corespunzător.”


26. Art. 173 se modifică şi va avea următorul curpins:
„Art. 173: Înlocuirea tutorelui asistent, tutorelui codecident sau a tutorelui
(1) Tutorele asistent, tutorele codecident sau tutorele, după caz, este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.
(2)Pentru motive temeinice tutorele asistent, tutorele codecident sau tutorele poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani.”


27. Art. 174 se modifică şi avea următorul cuprins:
„Art. 174: Obligaţiile tutorelui
(1)Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicţie judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă. În acest scop, se vor întrebuinţa veniturile şi, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească.
(2)Instanţa de tutelă, consultând un medic de specialitate, va hotărî, ţinând seama de împrejurări, dacă cel pus sub interdicţie judecătorească va fi îngrijit la locuinţa lui sau într-o instituţie sanitară.” 
 Tutorele poate plasa persoana majoră lipsită de capacitate de exerciţiu într-o instituţie în care să fie privată de libertate doar temporar, atâta timp cât este în interesul persoanei ocotite, în următoarele condiţii:
• când există riscul ca persoana ocrotită să se sinucidă sau să-şi producă traume grave, din cauza afecţiunilor mentale sau psihologice de care suferă;
• când condiţiile de la domiciliul persoanei ocrotite nu permit supravegherea şi efectuarea tratamentului acesteia, ceea ce pune în pericol viaţa şi sănătatea ei.
Măsura poate fi dispusă doar de instanţa de tutelă, cu excepţia situaţiilor când trebuie luată de urgenţă pentru prevenirea unui pericol iminent, caz în care autorizarea instanţei de tutelă va fi obţinută ulterior, într-un interval de timp cât mai scurt.
(3)Când cel pus sub interdicţie judecătorească este căsătorit, va fi ascultat şi soţul acestuia.”


28. Art. 175 se modifică şi avea următorul cuprins:
„Art. 175: Liberalităţile primite de descendenţii interzisului judecătoresc Din bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească, descendenţii acestuia pot fi gratificaţi de
către tutore, cu autorizarea instanţei de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.” 

Persoanele cu Sindrom Down din Timişoara îşi cer dreptul la muncă

18 martie 2011, Timişoara

Luni, 21 martie este  Ziua Mondială a Sindromului Down. Cu acest prilej, un grup de persoane cu Sindrom Down, beneficiari ai Fundaţiei „Pentru Voi”, au solicitat pentru luni, o întrevedere Prefectului de Timiş şi Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş pentru a le aduce la cunoştinţă problemele cu care se confruntă în privinţa angajării în muncă.

Unul din obstacolele angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale îl constituie Codul Muncii, care interzice angajarea persoanelor puse sub interdicţie judecătorească.

„Vrem să fim angajaţi!” declară tinerii cu Sindrom Down din cadrul Fundaţiei „Pentru Voi”.

În ciuda demersurilor Fundaţiei „Pentru Voi” de modificare a Codului Muncii, noua variantă proaspăt adoptată nu a remediat situaţia, continuându-se astfel încălcarea unuia dintre cele mai elementare drepturi ale omului – dreptul la muncă.

„Atât Premierul, cât şi Ministrul Muncii au susţinut că noul Cod al Muncii încurajează munca în detrimentul acordării de prestaţii sociale. Cu toate acestea, persoanele cu Sindrom Down şi cu alte dizabilităţi intelectuale, care au nevoie de protecţie juridică, vor să muncească şi nu li se dă acest drept.” a declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”

În întreaga lume se vor desfăşura o serie de manifestări menite să atragă atenţia asupra problematicii persoanelor cu Sindrom Down şi a importanţei dezvoltării de servicii comunitare pentru integrarea socială a acestora.

Vă vom ţine la curent cu răspunsul primit de la autorităţi privind acceptul întâlnirii şi sperăm să vă avem alături luni.

Dezbatere: carenţele legislative privind angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

Fundaţia „Pentru Voi”, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Institutul pentru Politici Publice (IPP), va organiza vineri, 28 ianuarie de la ora 11.00, la Hotel Ramada Majestic (Calea Victoriei, nr. 36-40), sala Academiei, o dezbatere pe marginea carenţelor legislative privind angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi exercitarea capacităţii juridice din România. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Nu mai ignoraţi persoanele cu dizabilităţi!” finanţat de CEE Trust.

În cadrul evenimentului se vor prezenta concluziile a două rapoarte elaborate în cadrul proiectului care prezintă:

Diagnoză a angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în România

Necesitatea modificării prevederilor privind capacitatea de exerciţiu pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale în lumina cerinţelor Articolului 12 din Convenia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi Intelectuale.

Se vor prezenta şi propuneri concrete de modificare a legislaţiei, precum şi studii de caz pe marginea problemelor identificate în legislaţia românească.

Găsiţi în ataşament agenda evenimentului. Participarea la eveniment se face doar pe bază de invitaţie.

Conventia ONU – o prioritate pentru persoanele cu dizabilitati din Romania in anul 2011

Bucureşti, 3 decembrie 2010

Cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati Intelectuale, Fundatia “Pentru Voi”, Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi Centrul de Resurse Juridice (CRJ) solicita Parlamentului Romaniei şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale sa inceapa procesul de aliniere a legislatiei romaneşti la prevedeile Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata recent, prin legea 221/2010. Odata cu ratificarea Conventiei, Romania işi asuma obligatia legala de a respecta standardele prevazute de aceasta.

“Conventia ONU marcheaza o schimbare importanta de paradigma in domeniul dizabilitatii, de la un model medical, bazat pe caritate, la un model bazat pe drepturile omului. Persoanei cu dizabilitati ii este recunoscuta valoarea umana inerenta şi beneficiaza de aceleaşi drepturi civile, politice, sociale şi culturale ca şi ceilalti cetateni. Este cu atat mai importanta ratificarea Conventiei in acest context economic cand tendinta de a diminua cheltuielile bugetare in mod irational ameninta drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilitati.” a declarat 
Laila Onu, Director al Fundatiei “Pentru Voi”.

Ratificarea Conventiei de catre Romania ar trebui sa creeze cadrul necesar pentru a asigura respectarea drepturilor şi incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati. Cele trei organizatii constata ca persoanele cu dizabilitati nu reprezinta o prioritate pentru factorii decizionali, care amana constant discutarea problemelor lor şi considera acest fapt cu atat mai grav cu cat acest grup are o reprezentare limitata, aproape inexistenta in randul decidentilor politicilor sociale din Romania.

”Prin misiunea asumata, IPP va continua in anii urmatori monitorizarea masurilor adoptate de autoritatile responsabile in vederea aplicarii efective a prevederilor Conventiei in toate domeniile acoperite de aceasta, contibuind prin activitatile sale la elaborarea de politici publice in spiritul prevederilor Conventiei şi al aşezarii persoanei cu dizabilitati in centrul acestor politici.”, a declarat Elena Iorga, Director programe, IPP.

”In calitate de Stat Parte la Conventie, Romania trebuie sa işi asume realizarea in practica a tuturor obligatiilor care decurg din procesul de semnare a Conventiei şi prin implicarea şi consultarea persoanelor cu dizabilitati, a familiilor acestora şi a profesioniştilor din domeniu. Astfel, art. 16, alin. 3, obliga statul roman la oferirea de garantii reale şi persoanelor cu dizabilitati mintale institutionalizate, asigurandu-se ca ”toate facilitatile şi programele destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati sunt eficient monitorizate de autoritati independente” cu scopul prevenirii oricaror forme de exploatare, violenta şi abuz. Din 2003 CRJ a monitorizat prin vizite neanuntate modul in care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilitati mintale institutionalizate şi a publicat rapoarte şi sesizari in acest sens, insa nu a existat deschidere şi interes la nivelul Parlamentului pentru adoptarea unui cadrul legal”. a declarat Georgiana Pascu, coordonator proiect CRJ.

Cele trei organizatii işi reafirma disponibilitatea de dialog cu factorii de decizie şi işi pun la dispozitie resursele de cercetare şi expertiza pentru un proces legislativ avand la baza cercetari aprofundate şi justificari obiective, in fundamentarea unor politici publice autentice in acest domeniu. 

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati Laila Onu, Director executiv “Pentru Voi” la tel: 0256.228.062, e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro, Elena Iorga, Director de programe IPP la tel: 021 212 3126, e-mail: elena@ipp.ro şi Georgiana Pascu, Manager de program”Pledoarie pentru demnitate” CRJ, tel. 021 212 05 20, 0729 881 159, e-mail georgiana.pascu@crj.ro

Campanie de modificare a Codului Muncii

20 noiembrie 2010, Timisoara

Fundatia “Pentru Voi” în parteneriat cu Centrul pentru Resurse Juridice şi Institutul pentru Politici Publice au iniţiat un demers de modificare a Codului Muncii în vederea sprijinirii angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale puse sub tutelă. Această iniţiativă face parte din proiectul STOP discriminării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale!, finanţat de CEE Trust.

Conform legislaţiei româneşti, o persoanǎ pusǎ sub interdicţie nu poate sǎ fie angajatǎ în muncǎ spre deosebire de o persoanǎ cu capacitate juridicǎ de exerciţiu deplinǎ sau restrânsǎ care a împlinit vârsta de 16 ani sau excepţional 15 ani. Dacǎ în cazul altor drepturi, precum dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, dreptul la circulaţie, dreptul la sǎnǎtate, etc, persoana pusǎ sub interdicţie îşi poate exercita aceste drepturi prin intermediul tutorelui, în cazul dreptului la muncǎ, persoanei puse sub interdicţie i se refuzǎ totalmente acest drept. Nici dacǎ tutorele şi Autoritatea tutelarǎ este de acord cu angajarea persoanei puse sub interdicţie, aceasta tot nu poate fi angajatǎ. O astfel de situaţie încalcǎ o serie de prevederi legale naţionale şi internaţionale, care fac parte din dreptul intern românesc.

Este absolut necesară modificarea şi completarea Codului Muncii pentru ca persoanele cu handicap puse sub interdicţie judecătorească să poată fi încadrate în muncă, cu încuviinţarea tutorelui şi a autorităţii tutelare, în unităţi protejate, înfiinţate conform art. 81 din Legea nr. 448/2006, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, abilităţile şi cunoştinţele acestora, dacă astfel nu sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Toate prevederile Codului Muncii privind angajarea tinerilor cu vârsta până în 18 ani să se aplice şi persoanelor cu handicap puse sub interdicţie judecătorească.

Reducerea indemnizatiilor pentru persoanele cu dizabilitati inseamna condamnarea lor!

14 octombrie 2010, Timisoara

Grupul de organizatii neguvernamentale semnatare ale prezentului protest sesizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu privire la gravele implicatii ale masurilor pe care acesta preconizeaza a le lua prin ordonanta de urgenta, dupa cum urmeaza:
– scaderea in cele mai multe situatii a indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap si pentru familiile care intretin copii cu handicap
– retribuirea prin indemnizatie si nu prin contract individual de munca a asistentului personal al persoanei cu handicap grav si normarea muncii acestuia de la o persoana cu handicap grav asistata la doua persoane cu handicap grav asistate

Amintim reprezentantilor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ca procentul din PIB pentru cheltuieli cu asistenta sociala al Romaniei este la jumatate din media tarilor membre ale Uniunii Europene si asta raportat la unul din cele mai mici PIB-uri din Uniunea Europeana. In conditiile de criza economica prin care trece Romania, CHELTUIELILE CU ASISTENTA SOCIALA NU TREBUIE SA SCADA, deoarece numarul persoanelor defavorizate este in crestere datorita situatiei economice in care ne aflam.

De asemenea, in unele tari ale Uniunii Europene masurile de reducere a indemnizatiilor sociale chiar daca au avut loc, finantarea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilitati nu au fost afectate. Deoarece ULTIMA PRIORITATE A GUVERNELOR SUCCESIVE ALE ROMANIEI a fost dezvoltarea de servicii sociale pentru persoane cu dizabilitati, iar la acest moment nu exista decat in foarte mica masura astfel de servicii gen centre de zi, centre respiro, centre de recuperare, centre de terapie ocupationala etc., A REDUCE INDEMNIZATIILE INSEAMNA A CONDAMNA PERSOANA CU DIZABILITATI A RAMANE LA MILA FAMILIEI, A RUDELOR SAU A FI ABANDONATA IN SISTEMUL PUBLIC DE PROTECTIE SOCIALA. Iar in sistemul public de protectie sociala costul standard pentru persoana cu dizabilitati internata este de 26.163 lei/ an in cazul persoanelor adulte si 27.447 lei/ an pentru copii cu dizabilitati, cost mult mai mare decat orice indemnizatie acordata persoanei cu dizabilitati si/sau familiei acesteia.

MASURILE PRECONIZATE AFECTEAZA IN CEA MAI MARE MASURA PERSOANELE CU DIZABILITATI GRAVE. In conditiile in care politica guvernelor succesive ale Romaniei a fost aceea de a stimula angajarea membrilor familiei ca si asistent personal al persoanei cu handicap grav in detrimentul formarii si angajarii de asistenti personali profesionisti, calificam masurile preconizate referitor la retribuirea si angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav ca fiind NEREALISTE.

Solicitam Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa tina cont de faptul ca PERSOANELE CU DIZABILITATI SUNT UNA DINTRE CELE MAI DEFAVORIZATE CATEGORII SOCIALE DIN ROMANIA. 1% din persoanele adulte cu dizabilitati mentale au un loc de munca. Accesibilitate, incluziune, locuri de munca pentru persoane cu dizabilitati sunt mai mult concepte teoretice decat realitate in Romania zilelor noastre. NU LE LUATI SI DREPTUL LA EXISTENTA!

Grup organizatii semnatare
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile Bucuresti,  Ionut Sibian, Director Executiv
Fundatia Alpha Transilvana – 540517 Tg.-Mures, Aleea Vrancea 1 – tel. 0265-257057, 0723-686434, www.alphatransilvana.ro
Fundatia Pentru Voi – str. Ioan Slavici nr. 47, Timisoara, jud. Timis – tel. 0256228062, 0722573812, www.pentruvoi.ro
Federatia Incluziune Romania – Leampar Emanuela, leamparemanuela@yahoo.com, 0726-608.265 
cu cele 33 Asociatii de Parinti ai persoanelor cu dizabilitati intelectuale, membre 
UNOPA – Bd N. Balcescu nr. 24, sc. C, et. 2, ap. 7, interfon (II) 7, sector 1, Bucuresti – tel. 021/3185246 
si Asociatiile membre: Asociatia Tereza Botosani, Asociatia Red Ribbon Falticeni, Asociaţia Alexiana Piatra Neamt, Asociatia Iris Vaslui, Asociatia Speranta Copiilor 2000 Barlad, Asociatia Lizuca Bacau, Asociaţia O Raza de Lumina Mangalia, Asociaţia Pro Sanatatea 2000 Buzau, Asociatia Noi si Ceilalti Prahova, Asociaţia Viata si Speranta 2003 Giurgiu, Asociatia Licurici Giurgiu, Asociaţia Speranta Baniei Craiova, Asociatia Inocenta si Speranta Resita, Asociatia Noua Speranta Petrila, Asociatia Speranta in Viitor Timisoara, Fundaţia Andreea Medias, Asociaţia Pro Karma Targu Mures, Asociaţia Benone Targu Mures
Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) –  www.copac.ro, Bd N. Balcescu nr. 24, sc. C, et. 2, ap. 7, interfon (II) 7, sector 1, Bucuresti – tel. 021/3185246 
Asociatia Nationala a Hemofilicilor din Romania – Bucuresti – tel.: 0721.296.306, www.hemofilie.ro 
Fundatia Baylor – Marea Neagra – BIPAI ROMANIA – str Traian Lalescu nr 29 loc Lazu jud Constanta – tel/fax: 004 0241 691 730 / mobil: 004 0735 55 30 49
Asociatia Speranta pentru ocrotirea bolnavilor de SIDA – Constanta, str  Crisana nr 67 bl G2 sc C apt 47 – tel 0722 727 502, rodicamatusa@yahoo.com
Fundatia MGH pentru copiii bolnavi de SIDA, Constanta – tel 0241 690 533 , 0728 096 301, email: mghcasasperanta@yahoo.com
Societatea Handicapatilor Locomotor din Romania, str. Bradetului nr.24, bl. 1, ap. 2, sector 4, Bucuresti – tel. 0314329965. www.invingatorul.orgwww.unitate-protejata.com
Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania – filiala Iasi – str. Sf. Andrei 67 Iasi, tel: 0729914094, www.ancaar-iasi.ro
Fundatia CHI RO Constanta – Constanta, cod 900394, Str B. P. Hasdeu nr 100, bl H3, sc. B, ap. 22 – Tel/fax 0241 511559, Email: office@chi-ro.org , Mobil: 0722 418730
Fundația Ancora Salvării din Iași, Inge Jose Smelik (președinte) www.ancorasalvarii.ro
Centrul pentru Dezvoltare Sociala CEDES  – Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 93/7 – Tel: 0722.244.004, www.cedes.ro
Asociatia Benone -540080,Tg Mures,str Mihai Viteazu nr 3 – tel/fax 0265-267258,    
Organizatia PRO KARMA, Tg-Mures, str. Aleea Carpati nr. 5 – telefon/fax: 0265 217328; 0740888440
Asociatia Handicapatilor Fizic Satu Mare
Fundatia pentru o Viata mai Buna – str. Agricultori nr. 66, apt. 1, sect.2, Bucuresti: Tel./Fax: 021 320 30 68
Asociatia Club Sportiv “Iasi 21”,  Șos Arcu, Nr.37; Bl CL6; sc. A; etj 8; ap. 30 – Tel: 0740284462
Fundatia New Life,  Str. Pacii, Bl. 4, Sc.A, Ap. 4, Slobozia, Jud. Ialomita

Persoanele cu handicap grav angajate in munca sunt din nou discriminate

7 septembrie 2010

Proiectul Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice discrimineaza in functie de tipul dizabilitatii persoanele cu handicap grav angajate in munca

Fundatia „Pentru Voi” solicita Ministerului Muncii modificarea de urgenta a articolului 18 din proiectul Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in care se face discriminare in functie de tipul dizabilitatii.

In articolul 18 al legii mai sus mentionate se specifica acordarea unui spor de 15% din salariul de baza  nevazatorilor cu handicap grav angajati in munca, lasandu-se la o parte celelalte categorii de persoane cu handicap grav angajate: fizic, somatic, auditiv, mintal, psihic, asociat, hiv/sida, boli rare, surdocecitate.

Art. 18. – Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.

„Solicitam modificarea Articolului 18 din proiectul Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, prin acordarea sporului de 15% din salariul de baza tuturor categoriilor de persoane cu handicap grav angajat, indiferent de natura handicapului: fizic, somatic, auditiv, vizual, mintal, psihic, asociat, hiv/sida, boli rare, surdocecitate.” a declarat Laila Onu, Director General Executiv.

Fundatia „Pentru Voi” a trimis in acest sens scrisori oficiale, prin care cere modificarea acestui articol, Guvernului Romaniei, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si Consiliului National al Dizabilitatii in Romania.

Actiunea este organizata in cadrul proiectului Economia Sociala – O sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeste in oameni!”.

Va stam la dispozitie pentru orice alte detalii la tel. 0256 228 062 sau e-mail pentruvoi@pentruvoi.ro.

Consultare regională privind reforma serviciilor sociale în România

11 august 2010, Timisoara

Reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul social, reprezentati ai organizaţiilor neguvernamentale şi furnizori de servicii sociale s-au întâlnit azi la Timişoara pentru a dezbate propunerea de reformă a sistemului naţional de servicii sociale.

Fundaţia „Pentru Voi” în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Camera Deputaţilor şi CENTRAS au organizat azi, 10 august, la Centrul de zi „Ladislau Tacsi”, consultarea regională privind propunerea de reformă a sistemului naţional de servicii sociale, construită pe baza parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat. 

În cadrul conferinţei, participanţii au făcut propuneri cu privire la elaborarea unui act normativ care să consolideze sistemul de servicii sociale din România pe principiile subsidiarităţii şi incluziunii sociale active.

„Criza economică pe care o traversăm poate fi o oportunitate de reformare a sistemului de asistenţă socială în sensul reducerii volumului prestaţiilor sociale şi dezvoltarii serviciilor sociale. Pentru a asigura servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor individuale şi eficiente, este nevoie de o legislaţie a contractării serviciilor sociale de către stat către furnizorii privaţi acreditaţi. Este ceea ce încercăm să facem: o coaliţie de ONGuri în parteneriat cu Camera Deputaţilor.”, a declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.

La eveniment a participat şi Preşedinta Camerei Deputaţilor, doamna Roberta Anastase, precum şi alţi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi autorităţilor locale. Înainte de conferinţă, doamna Preşedinte a vizitat serviciile sociale oferite de Fundaţia „Pentru Voi” şi activităţile desfaşurate în cadrul Unităţii Protejate „Pentru Voi”, stabilind dialoguri cu persoanele cu dizabilităţi intelectuale, beneficiare ale acestor servicii sau angajate în cadrul întreprinderii sociale.

Conferinţa de la Timişoara va fi urmată de o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai sectoarelor public şi privat, care vor avea loc luna aceasta la Iaşi, Târgu Mureş şi Bucureşti. Scopul acestor evenimente este de a reforma sistemul naţional de asistenţă socială pornind de la opiniile reprezentanţilor societăţii civile, prin înaintarea, în luna septembrie, a unui proiect de lege.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Fundaţiei „Pentru Voi”, la numărul de telefon 0356 421 215(6) sau la e-mail pentruvoi@pentruvoi.ro.

Scrisoare deschisa privind consecintele aplicarii reducerii cu 20% a cheltuielilor cu hrana

1 iulie 2010, Timisoara

70 de organizatii din intreaga tara au semnat impotriva reducerii cu 20% a cheltuielilor cu hrana persoanelor din institutiile publice de asistenta sociala

Fundatia “Pentru Voi”, Institutul pentru Politici Publice si Fundatia pentru Dezvolarea Societatii Civile au lansat o scrisoare deschisa referitoare la OUG nr. 55/23.06.2010 privind consecintele aplicarii reducerii cu 20% a cheltuielilor cu hrana persoanelor din institutiile publice de asistenta sociala, prin care se cere Domnului Prim-Ministru Emil Boc amendarea art.III alin (2) din OUG 55/2010, adaugand la exceptiile prevederilor alin (1) si cheltuielile cu hrana persoanelor din institutiile publice de asistenta sociala si din unitatile de invatamant special.

Conform Articolul III, alin (2) al OUG nr. 55/23.06.2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice „fac exceptie de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor si altor forme de asistenta sociala, precum si pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, reparatiile si reabilitarile pentru scoli si hrana persoanelor private de libertate.”

In articolul citat se face exceptie de la reducerea cu 20% doar pentru „hrana persoanelor private de libertate”, discriminandu-se alte categorii asistate social precum persoanele cu dizabilitati – in special cele cu dizabilitati intelectuale, fiind cunoscute drept un grup extrem de vulnerabil din punct de vedere social, copiii din sistemul de protectie, varstnicii care beneficiaza de servicii sociale cu finantare de la bugetul de stat. Reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunuri si servicii, adaugata la diminuarile de alocari bugetare operate la inceputul acestui an prin adoptarea HG 23/2010 privind standardele de cost, pun in pericol dreptul fundamental la hrana si la sanatate, sau chiar viata a persoanelor cu dizabilitati din institutii.

Scrisoarea deschisa, in forma oficiala, este disponibila ca document atasat.

Cu consideratie,

Laila Onu, Director General Executiv                                           
Fundatia „Pentru Voi”                                            

Violeta Alexandru, Director 
Institutul pentru Politici Publice

Ionut Sibian, Director Executiv
FDSC- Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Pentru Voi si IPP cer Parlamentului sa ratifice Conventia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati

3 decembrie 2009, Bucuresti/ Timisoara

Fundatia „Pentru Voi” si Institutul pentru Politici Publice (IPP) solicita autoritatilor romane sa aplice principiile asumate prin semnarea, de catre Romania, a Conventiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, recent ratificata de Comunitatea Europeana.

„Dupa 20 de ani de reforme succesive, mai putin de 2% din persoanele cu dizabilitati intelectuale au acces la servicii sociale comunitare si mai putin de 1% sunt angajate in munca. In spatele statisticilor sunt destine condamnate la izolare, sunt familii sacrificate. Facem un apel la viitorul Guvern si la Parlamentul Romaniei sa actioneze pentru a curma drama persoanelor cu dizabilitati intelectuale si a familiilor lor. Dupa o viata de sacrificiu, parintii persoanelor cu dizabilitati cer statului roman dreptul la demnitate si la o viata decenta pentru copiii lor. Un prim pas necesar este ratificarea Conventiei Natiunilor Unite”, a declarat Laila Onu, director general executiv al Fundatiei „Pentru Voi”.

Militand activ pentru apararea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati intelectuale din Romania, Fundatia „Pentru Voi” si Institutul pentru Politici Publice (IPP) apreciaza ca ratificarea, in perioada urmatoare, a Conventiei reprezinta un angajament al societatii romanesti cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati.

„De aproape 2 ani asteptam ca Guvernul si Parlamentul Romaniei sa consfinteasca ceea ce comunitatea internationala a decis intr-un timp record – promovarea activa a drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Astazi, in prag de alegeri prezidentiale, consideram ca autoritatile statului – puterea legislativa si cea executiva – au atat o datorie legala, cat si una morala de a pune in practica principiile Conventiei”, sustine Violeta Alexandru, Directorul IPP. 

Conventia ONU este primul document oficial referitor la drepturile omului ratificat de un numar impresionant de tari din toata lumea – 143 de tari au semnat Conventia si 74 au ratificat-o deja de la intrarea in vigoare in mai 2008. In calitate de tara semnatara, Romania are datoria de a finaliza acest proces pentru a determina cu adevarat o reforma in ceea ce priveste crearea unui mediu de viata adecvat pentru persoanele cu dizabilitati, prin ratificarea de catre Parlament cu prioritare a Conventiei la inceputul sesiunii legislative viitoare.

Pentru informatii suplimentare, contactati Laila Onu, Director general executiv Fundatia „Pentru Voi” la tel 0256228062 si Violeta Alexandru, Director IPP, la tel: 021 212 3126 sau mobil: 0723 257 640.

Proiect de ordin

Fundatia “Pentru Voi” a trimis o serie de observatii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap referitor la Proiectul de Ordin pentru stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora.

Modificarea normelor metodologice de aplicare a L448/2006

Fundatia “Pentru Voi” a trimis o serie de observatii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap referitor la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pentru detalii suplimentare, puteți consulta și pagina AUTOREPREZENTARE – Fundatia Pentru Voi.