PREMII

Cele mai bune materiale informative pe teme de incluziune socială

Fundaţia “Pentru Voi” a câştigat premiul pentru cel mai bun material informativ pe teme de incluziune socială, din cadrul Conferinţei regionale pentru promovarea dialogului în domeniul incluziunii sociale, care s-a desfăşurat în 22 – 23 octombrie la Timişoara.

Evenimentul organizat de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost menit să încurajeze schimbul de idei şi iniţierea de dezbateri pe marginea diverselor modalităţi de îmbunătăţire a comunicării instituţionale şi a informării publicului căruia i se adresează materialele de incluziune socială. Materialele Fundaţiei “Pentru Voi” au fost expuse pe parcursul celor două zile ale conferinţei, iar la finalul acestora, participanţii la conferinţă au votat pentru cele mai bune materiale informative pe teme de incluziune socială.

Premiul constă într-un stand pentru expunerea a materialelor promoţionale şi un banner al campaniei de promovare a incluziunii sociale “Împreună e mai bine”, iniţiată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

În expoziţie au mai participat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Asociaţia pentru Promovarea Femeii în România şi Reninco Arad.

Română